• Zadzwoń: 507 985 724

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP stacjonarne oraz w formie e-learningu w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Szkolenia dla osób zatrudnionych na stanowiskach:

  • robotniczych,
  • inżynieryjno-technicznych,
  • administracyjno-biurowych,
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenia BHP są kluczowym elementem w pracy, jako że uświadamiają zarówno pracowników, jak i pracodawcę o niebezpieczeństwach, jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Zgodnie z Kodeksem pracy szkolenia BHP są obowiązkowe.

Top